Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Grafika Ogólna Herb na tle kobiety przy laptopie

Otwarcie nowej siedziby OPS i ŚDS

18-11-2011

W dniu 17 listopada odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Annopolu.

Uroczystości otwarcia rozpoczęły się Mszą Świętą odprawioną przez ks. Kan. Andrzeja Bąka - Proboszcza parafii p.w. Św. Joachima i Anny w Annopolu. Po  mszy św. wszyscy goście z władzami samorządowymi i ks. proboszczem na czele udali się przed budynek wielofunkcyjny, gdzie przebiegała dalsza część uroczystości. Dokonano tam przecięcia wstęgi przez Burmistrza Annopola - pana Wiesława Liwińskiego, przewodniczącego Rady miejskiej w Annopolu - pana Ryszarda Gazdę, dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego - pana dr Tomasza Włodka oraz kierownika OPS w Annopolu - panią Grażynę Kruszec i dyrektora ŚDS w Annopolu - panią Krystynę Zielińską.

Po przecięciu wstęgi ks. Kan. Andrzej Bąk - proboszcz parafii w Annopolu poświęcił nowe siedziby w/w placówek. Rozpoczęła się część oficjalna. Pani Grażyna Kruszec dokonała powitania gości, wśród których znaleźli  się: dyrektor wydziału polityki społeczne LUW w Lublinie pan Tomasz Włodek, przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie - pani Anna Daszyńska oraz Renata Chylińska, Starosta kraśnicki - pan Tadeusz Wojtak, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy  - pan Andrzej Tybulczuk,  księża - ks. kan. Antoni Bezpalko - proboszcz Senior, ks, kan. Andrzej Bąk aktualny proboszcz Parafii w Annopolu, kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Kraśniku - pani Dorota Bogusławska, przedstawiciel władz powiatowych - Stefan Stachula oraz władz samorządowych - Burmistrz Annopola - pan Wiesław Liwiński, zastępca Burmistrza - pan Roman Wiśniewski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Annopolu pan Ryszard Gazda oraz radni Rady Miejskiej, Sekretarz Gminy pani Jadwiga Łukasiewicz, Skarbnik Gminy pani Lila Kaczor, dyrektorzy placówek pomocy społecznej Powiatu Kraśnickiego, dyrektorzy zaprzyjaźnionych Środowiskowych Domów wraz z delegacjami podopiecznych, dyrektorzy Szkół i Przedszkola gminy Annopol oraz kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy Annopol, jak również lekarze i stomatolodzy.

Część oficjalna przebiegała w podniosłej atmosferze, pełnej wyrazów wdzięczności i podziękowań dla inicjatorów i realizatorów przedsięwzięcia budowy nowego wielofunkcyjnego budynku. Swoją wdzięczność wyraził dyrektor Wydziału Polityki Społecznej LUW w Lublinie pan T. Włodek za zrozumienie problemów społecznych przez annopolskie władze oraz konstruktywne ich rozwiązywanie, zaznaczając przy tym, że jesteśmy jedyną gminą w województwie lubelskim, która wybudowała nowy budynek dla Środowiskowego Domu Samopomocy. Słowa wdzięczności popłynęły z ust Kierowników OPS i ŚDS, pracowników tych jednostek jak również podopiecznych ośrodka wsparcia. Z wielką wdzięcznością odnosimy się do faktu, że władze Annopola doceniają rolę i znaczenie tego typu placówek, że działalność na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych oraz tych potrzebujących w naszej gminie i sam fakt niesienia im pomocy ma duże znaczenie, czego dowodem jest oddanie nowej siedziby dla naszych instytucji.

Część oficjalną zakończył występ podopiecznych Środowiskowego Domu tj . pana Huberta Mroczka oraz Marysi Szymanek, która zaśpiewała piosenkę pt. „ Do Kołyski" a swoją interpretacją wzruszyła gości tej szczególnej uroczystości.

Zakończeniem spotkania był poczęstunek.

W tym dniu rozpoczęliśmy nowy etap funkcjonowania naszych placówek. Lepsze warunki pracy, nowy sprzęt, estetyka pomieszczeń sprawią, że chętnie będziemy realizowali swoje zadania i podejmowali nowe dla polepszenia jakości życia naszych podopiecznych i klientów pomocy społecznej.

Za wszystko jeszcze raz Dziękujemy.

Powrót