Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Zdjęcie Artykułu

ZMIANA TERMINU Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy Rady Miejskiej

08-02-2018

Zawiadamiam, że termin posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy Rady Miejskiej został zmieniony i posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy Rady Miejskiej odbędzie się dnia 14 lutego 2018 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.

Tematy posiedzenia:

 

  1. Ocena gospodarki łowieckiej na terenie Gminy Annopol w świetle nowych przepisów - Prawo łowieckie.
  2. Wyrażenie opinii do projektów uchwał w sprawie:
    1. uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Annopol na 2018 rok
    2. uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Annopol na lata 2018 – 2021 z perspektywą do 2025 roku
  3. Sprawy różne.

 

Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 rok o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.) zawiadomienie Radnych o zwołaniu posiedzenia Komisji Stałych stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji: jeżeli Radny/a pozostaje w stosunku pracy. 

 
 
Przewodniczący Komisji
 
/Andrzej Bownik/
Powrót