Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Osoba pisząca w zeszycie

Uroczystość DNIA PATRONA w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Kołsut w Grabówce

10-10-2012

Dnia 05.10.2012r. odbyła się w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Kołsut w Grabówce uroczystość DNIA PATRONA połączona z PASOWANIEM KLASY I oraz DNIEM NAUCZYCIELA.

Patron, którego społeczność szkolna wybrała a Rada Miejska zatwierdziła  stosowną Uchwałą z dnia 26 kwietnia 2011r. jest ogniwem łączącym wszystkich w ważnym dziele nauczania i wychowania zgodnie z mottem życiowym Pani Marii, które brzmi:

„Treścią mojego życia, obok miłości rodziny, była miłość Ojczyzny, umiłowanie pracy nauczycielskiej i życzliwość dla ludzi"

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą, na której proboszcz Mirosław Bończoszek modlił się o to aby dzieło naszej Patronki było dumnie kontynuowane przez całą społeczność szkolną.  Następnie uroczystości odbywały się w sali gimnastycznej szkoły. W tak ważnym dla nas wydarzeniu wzięli udział między innymi:

- Burmistrze Annopola Pan Wiesław Liwiński  oraz Pan Roman Wiśniewski,
- Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Gazda,
- Radni Gminy Annopol, - Pani Kierownik Referatu do Spraw Obsługi Oświaty Aneta Grzesik,
- Dyrektorzy szkół oraz jednostek organizacyjnych działających na terenie gminy Annopol,
- Poczty sztandarowe ze szkól w Annopolu wraz z opiekunami,
- Pielęgniarki szkolne,
- Rada Rodziców naszej szkoły,
- Emerytowani nauczyciele,
- Stowarzyszenie Kobiet Kreatywnych z Grabówki,
- Przedstawiciele mediów lokalnych,
- Nauczyciele, rodzice, pracownicy i uczniowie naszej szkoły.

Szczególnymi gośćmi byli:

-córka Patronki Pani Maria Bubicz  z małżonkiem Wiesławem oraz synowa,  wnuki i siostrzenice .

Uroczyste obchody DNIA PATRONA to dla naszej społeczności lekcja historii oraz lekcja wychowawcza.  Życie naszej Patronki to wzór do naśladowania dla  uczniów a dla nauczycieli inspiracja do realizacji celów wychowawczych.

Uroczystość zakończyły występy śpiewaków Opery Kameralnej w Warszawie Państwa Aleksandry Bubicz- Mojsa( wnuczka Patronki) i Pana Roberta Mojsa.

Powrót