Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Zdjęcie Artykułu

UMOWA O DOFINANSOWANIE BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W ANNOPOLU PODPISANA

07-12-2011

W dniu 29 listopada bieżącego roku Burmistrz Annopola Pan Wiesław Liwiński odebrał z rąk Wicemarszałka Województwa Lubelskiego Pana Sławomira Sosnowskiego umowę o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizacje projektu pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami przynależnymi w Annopolu".

Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę 11 kolektorów ściekowych na terenie miasta Annopol. Wartość kosztorysowa projektu wynosi 4 034 684,42, z czego koszty kwalifikowane to kwota 3 273 814,99. Dofinansowanie projektu wynosi 2 455 361zł. Realizacja projektu rozpocznie się w 2012 roku.

W przyszłym roku w ramach środków unijnych Gmina będzie realizowała projekt pt. „Wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Natalinie" oraz  projekt promocyjny pt. „Promocja Gminy Annopol szansą na zwiększenie atrakcyjności turystycznej".

W chwili obecnej w ocenie merytorycznej znajdują się jeszcze dwa projekty.

Pierwszy z nich pt. „Remont budynku Centrum Kultury w Annopolu" obejmujący swym zakresem remont elewacji budynku oraz remont instalacji centralnego ogrzewania. Wartość kosztorysowa projektu 361 157,03zł. Dofinansowanie 205977 zł. Drugim projektem jest przedsięwzięcie pt. „Turystyka z lotu ptaka nad Gminą Annopol" obejmujące swym zakresem wykonanie 100 szt. zdjęć lotniczych i panoram sferycznych nad gminą oraz utrwalenie zdjęć na płótnie i płycie PCV. Wartość kosztorysowa projektu 20 463,51 zł a dofinansowanie 9 999,00zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami przynależnymi w Annopolu

Powrót