Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

KOMUNIKAT 
KOMISARZA WYBORCZEGO
w Lublinie 
z dnia 31 października 2017 roku

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 31 października 2017 roku

02-11-2017

Na podstawie § 4 ust. 1 i § 8 pkt. 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych (M. P. poz. 185) w związku z zarządzonymi przez Wojewodę Lubelskiego na dzień 21 stycznia 2018 roku wyborami uzupełniającymi w okręgu wyborczym nr 3, do Rady Miejskiej w Annopolu informuję, że w siedzibie Komisarza Wyborczego w Lublinie przy ul. Spokojnej 9B, w godzinach urzędowania (od 800 do 1500) przyjmowane będą :

  1. zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych oraz  zamiarze zgłaszania kandydatów na radnego, w  terminie do dnia  13 listopada 2017 roku
  2.  zgłoszenia kandydatów na członków miejskiej komisji wyborczej, w terminie do dnia  22 listopada 2017 roku.

Wzory dokumentów związanych z wyborami  (tworzenie komitetów wyborczych, zgłaszanie kandydatów na radnych oraz kandydatów do komisji wyborczych są dostępne na stronie internetowej http://lublin.kbw.gov.pl)


Komisarz Wyborczy
Lublinie
 
                                                                                             /-/  Jerzy Krzysztof Rodzik
 
 
 
Powrót