Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Plakat: 	
KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wdrożenie usprawnień zarządczych w Powiecie

Wdrażamy usprawnienia w urzędzie

15-12-2012

Od 1 września br. Urząd Miejski w Annopolu bierze udział w projekcie "Wdrożenie usprawnień zarządczych w Powiecie Opolskim, Gminie Annopol, Gminie Karczmiska, Gminie Końskowola oraz Gminie Poświętne na podstawie wyników samooceny CAF".

Liderem i wnioskodawcą jest firma F5 Konsulting z Poznania.  Partnerami w projekcie obok naszej gminy są następujące samorządy - Powiat Opolski, Gminy z Karczmisk, Końskowoli oraz Poświętnego. Projekt jest współfinansowany ze środków EFS i realizowany pod nadzorem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach Priorytetu V "Dobre rządzenie", Działania 5.2 "Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej", Poddziałania 5.2.1 "Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wartość całego projektu wynosi  1 975 065,49 zł. z tego dla gminy Annopol ponad 300 tyś zł.  Celem projektu jest poprawa standardów zarządzania  i podniesienie jakości usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie wyników samooceny CAF.

W gminie  wdrożonych zostanie  szereg usprawnień w zakresie zarządzania strategicznego, przebiegu procesów, jakości obsługi klientów/obywateli, dostępności świadczonych usług oraz podniesienie kompetencji pracowników.

W ramach projektu zostaną zakupione meble na korytarze dla osób oczekujących na załatwienie sprawy, aparat fotograficzny, dwa komputery, drukarka oraz programy komputerowe, które usprawnią pracę na poszczególnych stanowiskach. Pracownicy urzędu skorzystają ze szkoleń specjalistycznych oraz studiów podyplomowych. Ważnym działaniem oczekiwanym przez mieszkańców gminy będzie uruchomienie punktu informacji prawnej. W punkcie zatrudniony zostanie radca prawny, który będzie udzielał porad mieszkańcom gminy, przedsiębiorcom, organizacjom pozarządowym oraz instytucjom mającym siedzibę na terenie Gminy Annopol. Punkt uruchomiony zostanie jeszcze  w tym roku. Harmonogram pracy radcy prawnego dostępny będzie na stronie internetowej urzędu, tablicy ogłoszeń urzędu i sołectw.

Projekt realizowany będzie do 28.02.2014 r.

 

Do pobrania:

ZałącznikiPowrót