Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Zdjęcie Artykułu

INFORMACJA BURMISTRZA ANNOPOLA O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI

04-10-2017

Na podstawie §4 załącznika do Uchwały Nr XLIII/273/10 Rady Miejskiej w Annopolu z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, informuję o rozpoczęciu konsultacji:

  1. Przedmiot konsultacji: projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2018 rok.
  2. Termin konsultacji: opinie na formularzu należy wyrażać w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia konsultacji
  3. Zakres konsultacji: treść projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2018 rok.
  4. Forma konsultacji: wyrażenie opinii na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia

Wypełnione formularze należy złożyć w sekretariacie w Urzędzie Miejskim w Annopolu lub przesiać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@annopol.eurzad.eu

 

 

Formularz, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [177.25 KB]

Informacja , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [281.53 KB]

Uchwała, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.74 MB]

Powrót