Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Flaga Polski po lewej stronie - dwa poziome pasy: górny biały, dolny czerwony. Po prawej godło Polski na czerwonym tle - biały orzeł w koronie.

Senior+ na rok 2024

27-06-2024

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

NAZWA PROGRAMU

„Program Wieloletni Senior+ na lata 2021 – 2025, edycja 2024 r.”

DOFINANSOWANIE
32.760,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU
98.643,00 zł

Opis alternatywny: Plakat z polskimi symbolami narodowymi oraz tekstem dotyczącym dofinansowania klubu seniora "Wyzwanie Pokoleń" na lata 2023-2024, z wyszczególnioną kwotą dofinansowania.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

NAZWA PROGRAMU

„Program Wieloletni Senior+ na lata 2021 – 2025, edycja 2024 r.”

DOFINANSOWANIE
51.600,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU
123.894,00 zł

 

Opis alternatywny: Grafika przedstawiająca polski dokument typu dowód osobisty dla seniora z napisami, pieczęcią i godłem Polski, wykazująca cenę, funkcje i ważność.

W ramach zadania realizowane będą:

 •  zajęci rehabilitacyjno-ruchowe
 • zajęcia muzyczne
 • warsztaty kulinarno-dietetyczne
 • warsztaty artystyczne
 • warsztaty psychologiczne
 • zajęcia edukacyjne
 • wyjazdy kulturalno-oświatowe – wycieczki jednodniowe
 • spotkania okolicznościowe i integracyjne
 • zakup artykułów spożywczych dla uczestników klubu
 • zakup produktów spożywczych na warsztaty kulinarno-dietetyczne
 • warsztaty edukacyjne – psychologia żywienia.


Grupa docelowa: Adresatami zadania publicznego jest 15 osób w Klubie Senior+ w Wymysłowie oraz 25 osób w Klubie Senior+ w Annopolu w wieku 60+ zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z powodu ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu spowodowanymi różnymi dysfunkcjami zdrowotnymi, nieaktywnych zawodowo, które wymagają wsparcia w różnych aspektach życia codziennego, a nie mogą skorzystać ze wsparcia takich placówek jak Warsztat Terapii Zajęciowej czy Środowiskowy Dom Samopomocy z powodu niespełnienia kryteriów uczestnictwa w tych placówkach.

Powrót