Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Grafika Ogólna Herb na tle kobiety przy laptopie

ZAWIADOMIENIE

19-06-2024

Burmistrz Annopola działając na podstawie art. 6 ust. 5a oraz art. 9u ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2024 r. poz. 399) zawiadamia o kontroli nieruchomości w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.

Kontrola nieruchomości w miejscowości Opoka-Kolonia  zaplanowana jest w dniach: 25.06.2024 r. — 12.07.2024 r.  w godzinach 8:30 — 13:00. 


Podczas kontroli należy udostępnić do wglądu pracownikom Urzędu Miejskiego w Annopolu niżej wymienione dokumenty za okres ostatnich 12 miesięcy tj.: 

  • faktur za wywóz nieczystości ciekłych,
  • umowy z firmą asenizacyjną na odbiór nieczystości ciekłych. 

 

 

Powrót