Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Długopis na kartce papieru

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej dnia 10 czerwca 2024 r.

06-06-2024

Zawiadamiam, że dnia 10 czerwca 2024 roku o godz. 900 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.

Porządek posiedzenia:

  1. Wybór Z-cy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
  2. Wyrażenie opinii o wykonaniu budżetu gminy za 2023 rok w oparciu o: 
    1. sprawozdanie z wykonania  budżetu gminy za 2023 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie,
    2. sprawozdanie finansowe oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki,  
    3. informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.
  3. Wystąpienie z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi i podjęcie uchwały.
  4. Sprawy różne. 

 

Stosownie do art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 rok o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609) zawiadomienie Radnych o zwołaniu  posiedzenia Komisji Stałych stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji: jeżeli Radny/a pozostaje w stosunku pracy.    

                     


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

           Sabina Hornowska  

Powrót