Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Długopis na kartce papieru

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej dnia 21.03.2024 r.

13-03-2024

Zawiadamiam, że dnia 21 marca 2024 roku o godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.

Tematy posiedzenia:

 

  1. Wizytacja Komisji w wybranych jednostkach gminy (oczyszczalnia ścieków, baza referatu gospodarki komunalnej) oraz przegląd zrealizowanych inwestycji na terenie Gminy Annopol.
  2. Wyrażenie opinii do projektów uchwał w sprawie:
    1. zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
    2. zmian w budżecie gminy na 2024 rok,
    3. zmieniająca uchwałę  Nr LVII/424/23 Rady Miejskiej Annopol z dnia 28 grudnia 2023r.  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu.
  3. Sprawy różne.

 

Stosownie do art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 rok o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) zawiadomienie Radnych o zwołaniu  posiedzenia Komisji Stałych stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji: jeżeli Radny/a pozostaje w stosunku pracy.    

Podpis Przewodniczący komisji Łukasz Babiracki

                                   

Powrót