Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Obraz przedstawia grafikę promocyjną z napisem "Rolnik z Lubelskiego 2024" na tle dojrzałych malin. Obok tekstu znajdują się logotypy Urzędu Marszałkowskiego i Województwa Lubelskiego oraz ikony mediów społecznościowych.

Konkursy dla mieszkańców obszarów wiejskich Lubelszczyzny

22-02-2024

Urzędu Marszałkowski Województwa Lubelskiego organizuje cztery konkursy skierowane do mieszkańców obszarów wiejskich Lubelszczyzny.

Konkurs „Kobieta przedsiębiorcza w stylu EKO” - konkurs kulinarny przeznaczony jest dla pełnoletnich członków Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń mających swą siedzibę na terenie obszarów wiejskich województwa lubelskiego oraz działających na rzecz rozwoju lubelskiej wsi. Na zgłoszenia czekamy do 26 lutego 2024 r.

 Konkurs „Ekolubelskie 2024” - Uczestnikami konkursu mogą być osoby, które prowadzą gospodarstwo rolne na terenie województwa lubelskiego przez co najmniej 2 lata, wytwarzają produkty rolnictwa ekologicznego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848, posiadają aktualny certyfikat wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą oraz numer identyfikacyjny. Na zgłoszenia kandydatur czekamy do 29 lutego 2024 r.

Konkurs „Rolnik z Lubelskiego 2024” – konkurs skierowany jest do rolników zajmujących się uprawą roślin i chowem zwierząt, którzy osiągają wyróżniające wskaźniki produkcji, wdrażają innowacyjne rozwiązania i umiejętnie korzystają z funduszy unijnych Rolnicy mogą ubiegać się o tytuł w ramach następujących kategorii konkursowych: - produkcja zwierzęca; - produkcja roślinna; - ogrodnictwo i sadownictwo; - producent-przetwórca. Zgłoszenia należy przesyłać do 29 lutego 2024 r.

Konkurs „Nasz Sołtys” Zgłoszenie Kandydata do tytułu „Nasz Sołtys 2024” obejmuje przedstawienie w formie opisowej lub multimedialnej (film, prezentacja) działalności sołtysów wykazujących się wyjątkowymi umiejętnościami, zaangażowaniem oraz osiągnięciami w pełnieniu swojej roli na rzecz rozwoju lokalnej społeczności. Zgłaszający do Konkursu mogą wykorzystać najnowocześniejsze techniki multimedialne, dopuszczalne są także prace wykonane w wersji drukowanej oraz pisanej. Uczestników Konkursu mogą zgłaszać: rady sołeckie, mieszkańcy sołectwa w ilości co najmniej 5 osób, rady parafialne, organizacje pozarządowe i społeczne działające na wsi, stowarzyszenia sołtysów, a także organy władzy samorządowej – gminy oraz powiat. Na zgłoszenia czekamy do 29 lutego 2024 r.

Szczegółowe regulaminy poszczególnych konkursów oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się w załączniku.

Oraz na stronach internetowych https://www.lubelskie.pl/kategoria/aktualnosci-rolnictwo/ oraz  https://lubelskie.ksow.pl/ Na uczestników konkursów czekają atrakcyjne nagrody finansowe.

Obraz przedstawia sielski krajobraz z tradycyjnym drewnianym domem za białym płotem, otoczonym przez czerwone maki i zieloną roślinność. W prawym górnym rogu jest napis "NASZ SOŁTYS 2024" oraz logotypy lokalnych urzędów.
Opis alternatywny: Plakat z napisem "Ekolubelskie 2024" przedstawiający rosnące rośliny na tle zamglonego lasu, z logotypami instytucji na dolnej belce.
Obraz przedstawia grafikę promocyjną z napisem "Rolnik z Lubelskiego 2024" na tle dojrzałych malin. Obok tekstu znajdują się logotypy Urzędu Marszałkowskiego i Województwa Lubelskiego oraz ikony mediów społecznościowych.
Powrót