Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przeprowadzonego w dniu 30 stycznia 2024 roku 

31-01-2024

Działając na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023r., poz. 571) ogłaszam, że w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego na terenie Gminy Annopol w 2024 roku, przeprowadzonym w dniu 30 stycznia 2024 roku zostali wybrani niżej wymienieni oferenci: 

 1. Miejsko Gminny Klub Sportowy „WISŁA" do realizacji zadania:
  „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej wraz z utrzymaniem stadionu sportowego".
  Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 120 000,00 zł;
 2.  Miejsko Gminny Klub Sportowy „WISŁA" do realizacji zadania:
  „Organizacja i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w piłce nożnej".
  Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 20 000,00 zł;
 3. Międzyszkolny Klub Sportowy „SKAŁKA" do realizacji zadania:
  „Organizacja i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w piłce siatkowej".
  Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 45 000,00 zł; 

 

 

Powrót