Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych dnia 19.01.2024 r.

17-01-2024

Zawiadamiam, że dnia 19 stycznia 2024 roku o godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.

Tematy posiedzenia:

  1. Analiza sprawozdania z realizacji w 2023 roku programu osłonowego „Pomoc Gminy Annopol w zakresie dożywiania” na tata 2019-2023.
  2. Wyrażenie opinii do projektów uchwał w sprawie:
    1. ustanowienia programu osłonowego „Pomoc Gminy Annopol w zakresie dożywiania” na lata 2024-2028,
    2. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w postaci świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w formie posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,
    3. wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku.
  3. Sprawozdanie z pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych w 2023 roku.
  4. Sprawy różne.

 

Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 rok o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z póżn. zm.) zawiadomienie Radnych o zwołaniu  posiedzenia Komisji Stałych stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji: jeżeli Radny/a pozostaje w stosunku pracy.    

 

Podpis Przewodnicząca Komisji Anna Wąsik

                                   

Powrót