Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Spotkanie z Lubelskim Kuratorem Oświaty

12-03-2014

W dniu 11 marca 2014 r. w Miejskim Zespole Szkół w Annopolu odbyło się spotkanie rodziców dzieci sześcio- i siedmioletnich z terenu Gminy Annopol, z Lubelskim Kuratorem Oświaty Panem Krzysztofem Babiszem oraz Burmistrzem Annopola Panem Wiesławem Liwińskim.

W spotkaniu uczestniczyli również dyrektorzy i nauczyciele klas I-III ze szkół z terenu gminy.
Celem spotkania było zapoznanie rodziców z ich prawami i obowiązkami związanymi z wprowadzeniem reformy obniżenia wieku szkolnego.
Kurator Oświaty przedstawił zebranym informacje dotyczące funkcjonowania szkół i wymogi stawiane dyrektorom i nauczycielom w kontekście zmian w przepisach prawa oświatowego. Zwrócił szczególną uwagę na zadania opiekuńczo wychowawcze szkoły, dostosowanie metod pracy, zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa.
Przygotowanie szkół na przyjęcie dzieci sześcioletnich od kilku lat jest priorytetowym zadaniem oświatowym samorządu gminy. Burmistrz Annopola poinformował rodziców o działaniach samorządu podjętych w celu dostosowania szkół na wprowadzenie reformy. Nasze szkoły od kilku lat są gotowe na przyjęcie dzieci sześcioletnich. Gmina pozyskał ponad 300 tyś zł ze środków unijnych i rządowych na dostosowanie sal lekcyjnych oraz zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia. Działania te nadal są kontynuowane.
Rodzicom dzieci sześcioletnich przypominamy, że obowiązkiem szkolnym od 1 września 2014 r. objęte są dzieci urodzone pomiędzy 1.01.2008 r a 30.06.2008 r. Dzieci urodzone w drugim półroczu mają prawo rozpocząć naukę w szkole. Decyzja ta zawsze pozostaje w gestii rodziców.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rodziców do odwiedzania szkół i przyglądania się warunkom w jakich będą uczyły się dzieci.

Powrót