Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Ogłoszenie Burmistrza Annopola z dnia 22 listopada 2023r.

22-11-2023

Burmistrz Annopola zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023r., poz. 344 z późn. zm.) ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Annopolu, obręb Annopol oraz I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Annopolu, obręb Annopol.

Ogłoszenie Burmistrza Annopola

z dnia 22 listopada 2023r.

 

Burmistrz Annopola zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023r., poz. 344 z późn. zm.) ogłasza

 

II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Annopolu, obręb Annopol

 

    Nr
      działki

        Powierzchnia

      działki w ha

      Nr księgi wieczystej

Położenie

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania

Cena

 wywoławcza nieruchomości

Wysokość

wadium

Termin
i miejsce przetargu

1/60

2,1054 ha

LU1K/00066655/6

Nieruchomość położona jest
w Annopolu przy ulicy Przemysłowej, obręb Annopol. Usytuowana jest w sąsiedztwie byłego zakładu „Bacutil” oraz zakładu T.B. Fruit. Działka ma kształt zbliżony do rąbu. Dojazd do działki prowadzi od
ul. Puławskiej drogą wewnętrzną:
w części o nawierzchni bitumicznej,
w części wysypaną tłuczniem,
pozostała część drogi nieurządzona.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w terenie oznaczonym symbolem 2 P, PG -  tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.
Przeznaczenie dopuszczalne– tereny zabudowy usługowej.

309 150,00 zł

30  915,00 zł

29.12.2023r. godz. 900

siedziba
Urzędu Miejskiego
w Annopolu ul. Rynek 1, pokój nr 8.

 

 

 

I przetarg ustny nieograniczony

 na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Annopolu, obręb Annopol

 

    Nr
      działki

        Powierzchnia

        działki w ha

      Nr księgi wieczystej

Położenie

      Przeznaczenie i sposób                
      zagospodarowania

Cena

wywoławcza     nieruchomości

Wysokość

      wadium

Termin
i miejsce przetargu

475

0,0241 ha

LU1K/00060673/6

Nieruchomość położona w Annopolu,
obręb Annopol, przy drodze nr 371. Zabudowana budynkiem handlowym
i garażem.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego   nieruchomość leży w terenie oznaczonym symbolem B 54 MN, U przeznaczenie wielofunkcyjne: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy usługowej.

  71 000,00 zł

 7 100,00 zł

29.12.2023r. godz. 1000

siedziba
Urzędu Miejskiego
w Annopolu ul. Rynek 1, pokój nr 8.

 

 

1. Do ceny nieruchomości  doliczony zostanie podatek vat w wysokości 23%, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020r.,
poz. 106 z późn. zm.)

2. W/w działki nie są przedmiotem żadnych zobowiązań, wolne są od praw i roszczeń osób trzecich.

3. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie ustalonego wadium w pieniądzu do dnia 27.12.2023r. na konto Urzędu Miejskiego w Annopolu nr:
37 9429 0004 2008 0005 3686 0004 z dopiskiem „Wadium na zakup działki nr …”. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tutejszego Urzędu.

4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie nie podlega zwrotowi i przepada. Pozostałym uczestnikom zostanie niezwłocznie zwrócone, najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zakończenia przetargu na wskazane przez uczestnika konto.

5. Wszelkie koszty za sporządzenie aktu notarialnego oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.

6. W dniu przetargu jego Uczestnicy zobowiązani są posiadać dokument tożsamości.

7. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoba, która reprezentuje w przetargu inną osobę musi okazać pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.

8. Burmistrz Annopola zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

9. Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Annopolu, tel. (15) 861-30-63.

 

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Annopolu, na tablicy ogłoszeń Osiedla Annopola I w Annopolu, na stronie internetowej www.annopol.info/aktualnosci/, w Biuletynie Informacji Publicznej https://umannopol.bip.lubelskie.pl/index.php?id=78 oraz na tablicy ogłoszeń Osiedla Annopola I
oraz Osiedla Annopol II

 

Klauzula informacyjna RODO znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://umannopol.bip.lubelskie.pl/index.php?id=732 .

 

 

 

 

 

Załączniki

Ikona docx Treść ogłoszenia docx 21,07 kB
Powrót