Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych dnia 16.11.2023 r.

13-11-2023

Zawiadamiam, że dnia 16 listopada 2023 roku o godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.

 

Tematy posiedzenia:

 

  1. Przegląd placówek oświatowych przed rokiem szkolnym 2023/2024 – kontynuacja – spotkanie z dyrektorami szkół – wizyta komisji w placówkach oświatowych. 
  2. Wyrażenie opinii do projektów uchwał w sprawie:
    1. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2024 rok, 
    2. uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok,
    3. szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
  3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Annopol za rok szkolny 2022/2023.
  4. Sprawy różne.

Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 rok o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zawiadomienie Radnych o zwołaniu  posiedzenia Komisji Stałych stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji: jeżeli Radny/a pozostaje w stosunku pracy.    

Podpis Przewodnicząca Komisji Anna Wąsik

 

 

 

                                   

  

 

 

 

Powrót