Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Obraz św. Florian

95 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Świeciechowie

06-05-2014

Gminne obchody św. Floriana w bieżącym roku odbyły się 3-go maja i połączone były z jubileuszem 95 - lecia działalności jednostki OSP w Świeciechowie.

Strażaków obecnością swa zaszczycili zaproszeni goście:
Wiesław Liwiński - Burmistrz Annopola
Roman Wiśniewski - Z-ca Burmistrza Annopola
Stefan Stachula - Członek Zarządu Powiatu Kraśnickiego
Antoni Rachoń - Sekretarz Oddziału Powiatowego ZOSP RP kpt. Piotr Michałek - Dowódca JRG Komendy Powiatowej PSP w Kraśniku
Marek Kos - Dyrektor SP ZOZ w Kraśniku

Jednostki z całej gminy wzięły udział we mszy świętej w intencji Ojczyzny odprawionej w kościele p.w. św. Joachima i Anny w Annopolu ku czci 223 rocznicy uchwalenia pierwszej polskiej konstytucji.
Kolejna część uroczystości odbyła się na placu przy remizie OSP w Świeciechowie, na który strażacy przemaszerowali z pod kościoła Rzymsko -Katolickiego w takt rytmów orkiestry dętej. Po odegraniu hymnu państwowego, powitaniu druhów i zaproszonych gości w związku z opadami deszczu zebrani przemieścili się do strażnicy. Prezes OSP w Świeciechowie Tadeusz Jarzyna przedstawił bogatą historię jednostki odznaczonej Złotym Medalem za zasługi dla pożarnictwa w 1991 roku za wieloletnią , ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej, dla dobra społeczeństwa i Rzeczpospolitej Polskiej. Pamiątkowe Dyplomy Uznania wraz z podziękowaniami i gratulacjami Burmistrz Annopola Wiesław Liwiński wręczył jednostce na ręce Prezesa Zarządu.
Zaproszeni goście oraz Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Wiesław Kołczewski serdecznie dziękowali za wierność tradycji, a jednocześnie dążenie do nowoczesności, za łączenie, nie dzielenie środowiska, za konsekwencję w dążeniu do tego by ratownicy byli dobrze wyszkoleni, odpowiednio wyposażeni, bezpieczni w czasie akcji ratowniczych. Życzyli dużo satysfakcji ze społecznego działania, szacunku otoczenia, przyjaciół i sympatyków wspierających w trudnych sytuacjach, wielu wymiernych efektów wspólnych działań.
Odczytano listy intencyjne skierowane do jubilatów od Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP Waldemara Pawlaka, Wojewody Lubelskiego Wojciecha Wilka oraz Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP w Lublinie Mariana Starownika. Listy takie wraz z gratulacjami i podziękowaniami w imieniu swoim i swoich przełożonych odczytali i przekazali jednostce Stefan Stachula, Antoni Rachoń i Piotr Michałek. Uroczystości zakończyły się strażacką biesiadą.


Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP nadało druhom:
Złoty medal „Za Zasługi Dla Pożarnictwa":
1. Mieczysław Błachowski s Jana
2. Sławomir Kobyra s Jana
3. Piotr Barszcz s Ryszarda
4. Henryk Bęc s Antoniego
5. Stanisław Kopieniak s Władysława
6. Józef Mochol s Bolesława

Srebrny medal „Za Zasługi Dla Pożarnictwa":
1. Tomasz Markowski
2. Sylwester Ziętek s Leszka
3. Mariusz Kuś s Henryka
4. Zbigniew Stępień s Mariana

Brązowy medal „Za Zasługi Dla Pożarnictwa":
1. Radosław Wiesiołek s Tadeusza
2. Łukasz Przywara s Krzysztofa
3. Jerzy Kręć s Józefa
4. Marek Świeboda s Mieczysława
5. Sławomir Kręć s Lecha
6. Grzegorz Wójcik s Zbigniewa
7. Hubert Wójcik s Józefa
8. Damian Łopion s Jana

Prezydium Zarządu Powiatowego Związku OSP RP nadało druhom:
Odznakę „Wzorowy Strażak":
1. Dorota Trela c. Kazimierza
2. Robert Trela s. Zygmunta
3. Andrzej Lipiec s Władysława
4. Łukasz Binek s Zbigniewa
5. Mateusz Tetlak s Tadeusza
6. Dawid Likos s Andrzeja
7. Konrad Margiel s Dariusza
8. Hubert Jarzyna s Jacka
9. Artur Rozmus s Krzysztofa
10. Adrian Leśniak s Cezarego
11. Damian Kobyra s Sławomira
12. Marcin Wożniak s Marka
13. Sebastian Wożniak s Marka
14. Wojciech Bierut s Kazimierza
15. Krzysztof Wojewoda s Mirosława
16. Małgorzata Brzozowska c Bogusława
17. Michał Zegzuła s Ryszarda
18. Tomasz Puzio s Jana
19. Sławomir Kręć s Lecha
20. Tomasz Mazurkiewicz s Bronisława

Prezydium Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Annopolu przyznało odznaki wyżej wymienionym członkom OSP Świeciechów „ Za Wysługę Lat":

60-lecie
1. Zdzisław Zbytniewski
2. Bronisław Gierczak
45-lecie
1. Kazimierz Wożniak
2. Eugeniusz Przywara
3. Tadeusz Jarzyna
4. Edward Szulc
40-lecie
1. Bogusław Szulc
2. Mieczysław Wróbel
XXX-lecie
1. Jan Leśniak
2. Tadeusz Wiesiołek
XXV-lecie
1. Jarosław Dzięsław
2. Wiesław Boroń
3. Piotr Kułaga
4. Jacek Jarzyna
5. Tomasz Wożniak
6. Piotr Grzesik
7. Zygmunt Zbytniewski
8. Zbigniew Gierczak
9. Robert Cyran
XX-lecie
1. Janusz Bauer
2. Andrzej Krawczyk
3. Krzysztof Przywara

Powrót