Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Komunikat do rolników - straty spowodowane suszą

25-08-2015

Burmistrz Annopola informuje, że Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) - w Puławach potwierdził wystąpienie suszy na terenie gminy Annopol. W związku z powyższym istnieje możliwość zgłaszania szkód w uprawach rolnych spowodowanych suszą rolniczą.

Suszą zagrożone są uprawy ziemniaka, buraka cukrowego, krzewów jagodowych, tytoniu, roślin strączkowych, kukurydzy, drzew owocowych, warzyw gruntowych.

W oświadczeniach należy bezwzględnie podać wszystkie uprawy /uszkodzone i nie uszkodzone/ występujące w gospodarstwie rolnym, które muszą być zgodne z wnioskiem składanym do ARiMR. o dopłaty bezpośrednie w 2015r Jeśli gospodarstwo rolne położone jest na obszarze dwóch gmin, w których wystąpiły szkody, formularze składa się do każdej gminy oddzielnie, wpisując tylko uprawy znajdujące się na terenie danej gminy. Po sporządzeniu protokołów cząstkowych są one przekazywane przez rolnika do gminy na terenie, której znajduje się siedziba gospodarstwa/ miejsce zamieszkania rolnika/, jeżeli w miejscu zamieszkania rolnik nie posiada żadnych upraw, oświadczenie o stratach składa się do gminy właściwej ze względu na miejsce położenia upraw.
Termin składania oświadczeń ustala się do dnia 04 września 2015r.

Komisja powołana przez Wojewodę dokona szacowania strat podczas lustracji w terenie.
Do uzyskania pomocy kwalifikują się gospodarstwa, w których poziom szkód jest wyższy niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody.

Załączniki

Powrót