Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Grafika Ogólna Herb na tle kobiety przy laptopie

Zapisy do przedszkola na rok 2013/2014

01-03-2013

Dyrektor Przedszkola w Annopolu ogłasza rekrutację dzieci w wieku 3 -6 lat na rok szkolny 2013/2014

REKRUTACJA RUSZA OD 01.03.2013r.

1 marca 2013 roku rozpoczynają się zapisy do Przedszkola w Annopolu. Rekrutacja potrwa do 15 kwietnia do godziny 15.00. W pierwszej kolejności przedszkole zapewni miejsca w oddziałach przedszkolnych sześciolatkom i pięciolatkom.

Uwaga rodzice dzieci urodzonych w 2008 r.

W związku z obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego  dla dzieci 5 - letnich, wszystkie dzieci urodzone  w 2008 r. - od 1 września 2013 r. muszą uczęszczać do przedszkola.

W miarę wolnych miejsc przyjmowane będą dzieci w wieku 3  i 4 lat zgodnie z obowiązującymi zasadami rekrutacji.

Warunkiem zapisu dziecka do przedszkola na rok szkolny 2013/14  jest wypełnienie karty zgłoszenia dziecka. Karty zgłoszeń  są do pobrania ze strony internetowej przedszkola, u nauczycielek grup oraz dyrektora przedszkola.

 Uwaga!!!

Przypominamy, że obowiązek wypełnienia karty dotyczy także rodziców, których dzieci uczęszczają już do przedszkola. Nie złożenie karty jest równoznaczne z  rezygnacją z  miejsca w  przedszkolu.

 

Do 15 kwietnia 2013 r. Rodzic sześciolatka (2007r) zobowiązany jest poinformować o swojej decyzji dyrektora przedszkola, do którego obecnie uczęszcza dziecko.

  • Przedszkole przeprowadza rekrutację woparciu ozasadę powszechnej dostępności.
  • Zasady rekrutacji dzieci do przedszkola zawarte są wRegulaminie Rekrutacji Przedszkola wAnnopolu
  • W przypadku większej liczby zgłoszeń dzieci niż liczba miejsc, jakimi dysponuje przedszkole, dyrektor powołuje komisję rekrutacyjną. Odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej rozpatruje dyrektor Przedszkola. Skład komisji rekrutacyjnej określa Statut przedszkola.
  • Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, określającego ich poziom rozwoju psychofizycznego i stan zdrowia
  • Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25.
  • Liczba oddziałów - 6

Harmonogram rekrutacji dzieci do przedszkola

Data

Wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszeń - rejestr

01.03. - 15.04.2013 r.

Posiedzenie komisji rekrutacyjnych

do 19.04.2013 r.

Ogłoszenie list dzieci przyjętych - strona internetowa przedszkola,

tablica ogłoszeń w budynku przedszkola ul. Leśna 2

19.04.2013 r.

Rozpatrywanie odwołań  rodziców od decyzji Komisji.  

do 26.04.2013 r.


Zapisy do przedszkola na rok 2013/2014
Powrót