Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Zdjęcie Artykułu

ZAWIADOMIENIE

25-08-2023

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu Kraśnickiego Gmina Annopol

Burmistrz Annopola informuje, że zgodnie z art. 21 ust. 4,5 ustawy o lasach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1356 ze zm.) w dniach od 25 sierpnia 2023 roku do 25 października 2023 roku w Urzędzie Miejskim w Annopolu, pok. nr 24, w godz. 8:00 do 15:00 będzie wyłożony projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów nie stanowiących własność Skarbu Państwa na terenie powiatu Kraśnickiego, gm. Annopol dla obrębów: Borów ,Grabówka, Grabówka Ukazowa, Kosin.

Pracami zostały objęte lasy i grunty leśne wykazane w rejestrze ewidencji jako leśne (Ls). 

Projekt nie dotyczy zmian w ewidencji tj. wylesiania, zalesiania, nie dotyczy wyłączeń z produkcji leśnej. Nie ma możliwości usunięcia z projektów planów istniejących użytków leśnych tj. „Ls” w ewidencji. 

Projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu zawiera opis i powierzchnię lasu, które będą podstawą do naliczenia podatku leśnego. 

Zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu, w miejscu jego wyłożenia, w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzania lasu. 

Uwagi należy składać na piśmie na formularzu (z podaniem imienia i nazwiska i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy) wnoszenia uwag do projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu, dostępnym w budynku Urzędu Miejskiego, pok. nr 24.

Projekty Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu opracowane zostały przez TEXUS Sp. z o.o ul. Ochocka 14 02-495 Warszawa, na podstawie ewidencji gruntów i budynków uzyskanej z Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego.

 

Ikona pdf Zawiadomienie w formie skanowanej, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 50,37 kB ]

 

Powrót