Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Zwrot podatku akcyzowego

28-07-2023

Burmistrz Annopola informuje, że ustawą z dnia 9 maja 2023 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wprowadzono szereg istotnych dla rolników zmian:

  • zmiana stawki z 1,20zł/l na 2,00zł/l (w ramach pozostałego w 2023r. limitu)
  • wprowadzenie zwrotu podatku akcyzowego dla hodowców świń, owiec, kóz i koni.

 

Każdy rolnik, który chce odzyskać w II naborze wniosków część kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego:

  • w terminie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – jako załączniki do wniosku o zwrot podatku z niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków przysługującego w 2023 r.  (limit na 2023 r. wynosi  110 l/1 ha UR i 40 l/1 DJP bydła);
  •  w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. – jako załączniki do wniosku                                o zwrot  podatku w ramach limitu przysługującego w 2023 r.  w ilości 40 l/1 DJP owiec, kóz i koni oraz 4 l/1 szt. świń.

 

W II terminie składania wniosków (1-31 sierpnia 2023 r.) stawka  zwrotu podatku wynosi:

  • 2 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. - do wysokości niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków na użytki rolne i utrzymywane bydło (Dla dużych przedsiębiorstw rolnych stawka zwrotu podatku wynosi, 1,46 zł/1 litr ON);
  • 2 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. - na utrzymywane świnie owce, kozy i konie (Dla dużych przedsiębiorstw rolnych stawka zwrotu podatku wynosi, 1,46 zł/1 litr ON)
  • 1,20 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. - na utrzymywane świnie owce, kozy i konie. 

 

Dotacje będą wypłacane w październiku 2023 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

Ważne! Hodowcy bydła (jeżeli nie składali wniosku w I półroczu), a także świń, owiec i kóz muszą dołączyć do wniosku zaświadczenie o dużych jednostkach przeliczeniowych  (DJP) bydła, owiec i kóz oraz o ilości świń za 2022 r. które należy uzyskać z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Kraśniku. Posiadacze koni dołączają oświadczenie o średniej rocznej liczbie DJP koni będących w ich posiadaniu za 2022 r. W tym przypadku konieczne będzie samodzielnie obliczenie liczby dużych jednostek przeliczeniowych koni w oparciu o współczynniki przeliczeniowe sztuk koni na DJP określone w załączniku do ustawy o zwrocie podatku akcyzowego. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

 

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 15 861 30 61 wew. 204.

 

 

Ikona pdf Procedura składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego w II naborze 2023, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 143,51 kB ]  

Ikona pdf OŚWIADCZENIE o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu rolnika, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 161,61 kB ]  

Ikona pdf WNIOSEK o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zakupionego od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 lipca 2023 r. w odniesieniu do świń, owiec, kóz i koni, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 0,63 MB ]  

Ikona pdf WNIOSEK o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zakupionego od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 lipca 2023 r, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 0,85 MB ]

 

Ikona pdf Załacznik do wniosku, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 369,50 kB ]

 

Ikona pdf Oświadczenie grunty dzierżawione, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 341,54 kB ]

 

Ikona pdf Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 0,52 MB ]

 

 

 

 

 

 

 

Powrót