Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Ruszają prace nad opracowaniem Planu Mobilności Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF) na lata 2017-2025.

21-07-2017

W związku z tym zapraszamy na spotkania, które odbędą się w dniach:

19 lipca 2017r. o godz. 16.00 w sali nr 2 lubelskiego Ratusza (Plac Łokietka 1) – spotkanie dotyczyć będzie obszaru Gminy Lublin i skierowane jest do osób i organizacji z terenu Gminy Lublin;

20 lipca 2017r. o godz. 10.00 oraz o godz. 12.00 w sali nr 2 lubelskiego Ratusza (Plac Łokietka 1) – spotkanie dla pozostałych gmin Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Podczas spotkań zbierane będą opinie, propozycje i oczekiwania mieszkańców Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego* oraz przedstawicieli organizacji społecznych i wszystkich osób zainteresowanych tematyką zrównoważonej mobilności, odnośnie systemu transportowego i zarządzania mobilnością. Ich celem jest określenie kierunków dalszych prac, niezbędnych do przygotowania projektu Planu Mobilności Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Wszystkie wnioski i uwagi przyjmowane będą do 10 sierpnia 2017r. na adres e-mail: konsultacje@lublin.eu. W tytule wiadomości prosimy wpisać „Plan Mobilności LOF”.

Wszystkie zebrane informacje zostaną przeanalizowane i wykorzystane do opracowania projektu Planu Mobilności Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego**, który poddany zostanie konsultacjom społecznym jesienią 2017 roku.

* Lubelski Obszar Funkcjonalny (LOF) tworzy 16 gmin: Lublin, Świdnik, Lubartów, Piaski, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Mełgiew, Nałęczów, Niedrzwica Duża, Niemce, Spiczyn, Strzyżewice, Wólka. Obszar ten charakteryzuje się silnymi powiązaniami wewnętrznymi opartymi na dużym mieście jaki jest Lublin: mieszkańcy gmin ościennych dla Miasta Lublin na co dzień dojeżdżają do pracy w Lublinie, uczą się w nim, studiują, chodzą do teatru. Cały obszar LOF ma wspólny potencjał i bariery rozwojowe, niezależne od granic administracyjnych. Planowanie aktywności mobilnej w ramach całego obszaru LOF, ponad granicami administracyjnymi, pozwala osiągnąć lepsze efekty.

** Plan Mobilności LOF to dokument strategiczny dla polityki transportowej w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym. Jego celem jest wypracowanie sposobów zwiększenia dostępności komunikacyjnej obszarów miejskich oraz zadbanie o to, by poruszanie się i transport były bezpieczne, wygodne i zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, zarówno w obrębie dojazdu do Lublina, przejazd przez Lublin, jak i przemieszczanie się w jego granicach i do gmin ościennych. Główny nacisk w dokumencie położony zostanie na zwiększenie mobilności pieszej i rowerowej a także pełne wykorzystanie potencjału transportu zbiorowego. W dokumencie znajdą się również: ocena stanu istniejącego systemu transportowego, analiza uwarunkowań związanych z systemem transportowym i mobilnością, kierunki rozwoju systemu transportowego i zarządzania mobilnością, cele i plan działań do 2025 roku oraz system wdrażania i monitorowania.

Plan mobilności Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF)- ankieta

Osoba do kontaktu: Arkadiusz Niezgoda, tel.: 81 466 23 10, arkadiusz.niezgoda@lublin.eu

Plan Zrównoważonej Mobilności.pdf, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.77 MB]

Źródło:

https://lublin.eu/mieszkancy/partycypacja/konsultacje-spoleczne/konsultacje-trwajace/ruszaja-prace-nad-opracowaniem-planu-mobilnosci-lubelskiego-obszaru-funkcjonalnego-lof-na-lata-2017-2025-,18,692,1.html

Powrót