Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

ZAWIADOMIENIE 
 
 
O KONTROLI  OPRÓŻNIANIA  ZBIORNIKÓW   BEZODPŁYWOWYCH  (SZAMB)

ZAWIADOMIENIE O KONTROLI OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB)

22-06-2017

Burmistrz Annopola informuje, że zgodnie z zapisem art. 3 ust. 3 pkt.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U z 2016r. poz. 250 ze zm. ), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych.

W związku z powyższym    upoważnieni   pracownicy Urzędu  Miejskiego  w Annopolu  rozpoczną  kontrolę  częstotliwości  opróżniania   szamb  oraz   kontrolę   zawarcia  umów  na  wywóz nieczystości płynnych   przez     firmy     uprawnione    do    prowadzenia     działalności  w zakresie opróżniania  zbiorników  bezodpływowych  i   transportu   nieczystości ciekłych z terenu Gminy  Annopol .

 

Informujemy jednocześnie,  żę  w stosunku  do osób  uchylających  się od  wymienionych  obowiązków, zgodnie  z zapisem art. 10 w/w ustawy zostanie wszczęte  postępowanie administracyjne.

 

 

 

Powrót