Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Zdjęcie Artykułu

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ANNOPOLA w sprawie obowiązku podłączenia nieruchomości do kanalizacji

22-06-2017

Na podstawie art. 5 ust. 1, pkt. 2 ust. 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz.U z 2016, poz. 250 ze zm) BURMISTRZ ANNOPOLA ZAWIADAMIA, że zgodnie z zapisem art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązkiem właścicieli nieruchomości położonych w Annopolu przy ul. Lubelskiej, Skały, Leśnej, Partyzantów, Radomskiej i Ogrodowej, jest podłączenie swoich nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej .

Ustala się ostateczny termin   wykonania  przyłączenia  do istniejącej  sieci kanalizacyjnej  do 30  września    2017 roku .

Jednocześnie informuje się, że  zgodnie  z art. 10 ust. 2 ustawy  o utrzymaniu  czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (   Dz. U  z 2016,  poz. 250 ze zm.)   wobec  właścicieli którzy  nie wywiążą się z tego obowiązku  zostanie   wszczęte  postępowanie administracyjne.

Z w/w obowiązku zwolnieni są  posiadacze przydomowych oczyszczalni ścieków  spełniających wymagania  określone innymi przepisami prawa.

Posiadanie   szamba   nie   zwalnia     z    obowiązku    przyłączenia   posesji   do   sieci kanalizacyjnej

 

Informacje  w sprawie wykonania przyłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej  oraz wniosek o wydanie  warunków technicznych  wykonania przyłącza można uzyskać w  Urzędzie Miejskim  w Annopolu  pok. nr 12  lub telefonicznie  nr 15 8613061  (centrala)

Powrót