Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO

21-06-2017

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. 10.143.963) zawiadamiam o wydaniu w dniu 9 czerwca 2017 r., po przeprowadzeniu wznowionego postępowania administracyjnego w sprawie decyzji ostatecznej

ostateczną Wojewody Lubelskiego z dnia 6 marca 2014 r., znak: IFI. 7820.1.4.2013 o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w dolinie Świeciechowskiej w km 0+000 - 8+180(184) gm. Annopol, powiat Kraśnik zmienionej decyzją z dnia 4 sierpnia 2015 r. decyzją znak: IF.I.7840.13.14.2015.IM w zakresie inwestora, decyzji uchylającej decyzję w części działki nr 707/1 i orzekającej w tej części w stosunku do działki 707/1 i 707/2 Obręb 22 Świeciechów Poduchowny, gm. Annopol, w pozostałej części odmawiającej uchylenia ww. decyzji ostatecznej.

 

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami strona może zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Infrastruktury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Lubomelskiej 1-3, II piętro, pokój nr 211, telefon: (81) 74-24-448, w godzinach pracy Urzędu.

Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Lubelskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane, po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Powrót