Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Strażacy podczas gaszenia samochodu

110 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Annopolu

08-05-2013

Tegoroczne gminne obchody św. Floriana połączone były z jubileuszem 110 - lecia działalności jednostki OSP w Annopolu.

Jednostka zasłużona dla powiatu kraśnickiego i regionu nadwiślańskiego, posiadająca bogatą i piękną tradycję społecznego zaangażowania oraz poświęcenia dla bezpieczeństwa i dobra innych. Działalność tej jednostki nie ograniczała się nigdy tylko do zadań statutowych związanych z żywiołem i innymi zdarzeniami losowymi, ale była i nadal jest spójna z wydarzeniami patriotycznymi i religijnymi"- powiedział Burmistrz Annopola Wiesław Liwiński podczas swojego wystąpienia.

Strażaków obecnością swa zaszczycili zaproszeni goście:
Wiesław Liwiński - Burmistrz Annopola
Roman Wiśniewski - Z-ca Burmistrza Annopola
Ryszard Gazda - Przewodniczący Rady Miejskiej w Annopolu
Henryk Śledzik - Z-ca Prezesa Oddziału Powiatowego ZOSP RP
mł. bryg. mgr inż. Piotr Wojtan - Z- ca Komendanta Powiatowego PSP w Kraśniku
Waldemar Tomczyk - Komendant Komisariatu Policji w Annopolu.

Uroczyste obchody rozpoczęła msza święta w kościele parafialnym celebrowana przez ks.kan. Krzysztofa Krzemińskiego . Kolejna część uroczystości odbyła się na placu  przy ul. Radomskiej na który strażacy paradnie przemaszerowali przez miasto w takt rytmów orkiestry dętej. Po odegraniu hymnu państwowego, powitaniu druhów i zaproszonych gości Prezes OSP  w Annopolu  przedstawił bogatą historii jednostki odznaczonej Złotym Medalem za zasługi dla pożarnictwa  w 1993 roku oraz Złotym Znakiem Związku w 2003 r. za wieloletnią , ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej, dla dobra społeczeństwa i Rzeczpospolitej Polskiej.

Pamiątkowe Dyplomy Uznania wraz z podziękowaniami i  gratulacjami Burmistrz Annopola wręczył seniorom OSP w Annopolu druhom:

1.     Janowi Bednarkowi

2.     Leopoldowi Maruszewskiemu

3.     Aleksandrowi Strawińskiemu

 

Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP nadało  druhom:
Złoty medal „Za Zasługi Dla Pożarnictwa":

1.     Wiesław Kołczewski

2.     Jerzy Otwinowski

3.     Zbigniew Pacholarz

4.     Zbigniew Tess

5.     Tadeusz Bednarek 

Srebrny medal „Za Zasługi Dla Pożarnictwa":

1.     Bogdan Borowski

2.     Adam Sadowski

3.     Paweł Pawłaszek

4.     Tomasz Wójcicki

Brązowy medal „Za Zasługi Dla Pożarnictwa":

     1. Mateusz Koszałka

     2. Wojciech Pizior

     3. Mateusz Religa

     4. Damian Bańcer

     5. Mateusz Fudala

     6. Paweł Szot

Prezydium Zarządu Powiatowego Związku OSP RP nadało  druhom:
Odznakę „Wzorowy Strażak":

1.     Sebastian Olasek

2.     Bartosz Klimkiewicz

3.     Mariusz Koślak

Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Annopolu Wiesław Kołczewski odczytał listy intencyjne skierowane       do jubilatów od Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP Waldemara Pawlaka   oraz Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP w Lublinie Mariana Starownika. Listy takie wraz z gratulacjami i podziękowaniami w imieniu swoim i swoich przełożonych oczytali i przekazali jednostce Henryk Śledzik. Piotr Wojtan i Waldemar Tomczyk. Głos zabrał również Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Gazda który w imieniu swoim i radnych Rady Miejskiej  ciepłymi  słowami ustosunkował się do działalności strażaków ochotników.       

Następnie odbyło się uroczyste ślubowanie na sztandar nowopowstałej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.  Niech takie piękne przykłady przechodzą  z pokolenia na pokolenie tworząc wspaniały dorobek wielopokoleniowej strażackiej rodziny, silnej doświadczeniem starszych, fachową wiedzą ratowników i niespokojnym duchem młodych. Niech - jak każda rodzina - brać strażacka będzie dla siebie oparciem w trudnych sytuacjach.

Niełatwa i piękna, na swój sposób wyjątkowa jest strażacka służba. Piękna, gdy kończy się uśmiechem, wdzięcznością innych, którym udało się pomóc w trudnej sytuacji. Wszyscy życzyli , by jak najwięcej było radosnych chwil, satysfakcji, że zdążyli z pomocą, by towarzyszyła im życzliwość innych. Uroczystości zakończyły się strażacką biesiadą.

Powrót