Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Zdjęcie Artykułu

KONFERENCJA DYREKTORÓW ŚRODOWISKOWYCH DOMÓW SAMOPOMOCY WOJ. LUBELSKIEGO 7 – 8 MAJA 2013 r.

09-05-2013

W dniach 7, 8 maja 2013 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Annopolu odbyła się Konferencja dla Dyrektorów Środowiskowych Domów Samopomocy i Powiatowych Ośrodków Wsparcia z woj. Lubelskiego.

Oprócz licznie przybyłych dyrektorów w naradzie uczestniczyli zaproszeni goście: Jolanta Łukasik - naczelnik Departamentu Pomocy i integracji Społecznej MPiPS w Warszawie, dr Tomasz Włodek - dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w LUW w Lublinie, Aleksandra Warmińska - dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, pracownicy Wydziału Polityki Społecznej w LUW w Lublinie - pani Małgorzata Frant - Błażucka oraz pan Albin Mazurek, Małgorzata Romanko - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku, Wiesław Liwiński - Burmistrz Annopola, Ryszard Gazda - Przewodniczący Rady Miejskiej w Annopolu, Roman Wiśniewski -  z - ca Burmistrza Annopola, Jadwiga Łukasiewicz - Sekretarz Gminy Annopol, Lila Kaczor - Skarbnik Gminy Annopol, Anna Łuba - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościeradowie, Grażyna Kruszec - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu.

Głównym tematem konferencji było omówienie problemów związanych z funkcjonowaniem środowiskowych domów. Pani naczelnik - Jolanta Łukasik ( MPiPS ) omówiła szczegółowo najnowsze zmiany w Ustawie o Pomocy Społecznej oraz przedstawiła plany Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczące funkcjonowania ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Tematykę szkoleń dla pracowników jednostek pomocy społecznej, w tym pracowników środowiskowych domów, przedstawiła pani dyrektor ROPS w Lublinie - Aleksandra Warmińska, która podała również możliwości pozyskania środków finansowych na inwestycje budowlane celem dostosowania ośrodków do standardów wynikających z § 18 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Pracownicy Wydziału Polityki Społecznej w LUW omówili poziom osiągania standardów w placówkach na terenie woj. lubelskiego oraz plany finansowe na rok 2013.  

W dalszej części wtorkowego spotkania Środowiskowy Dom w Annopolu zaprezentował uczestnikom konferencji swoją działalność. Zebrani obejrzeli prezentację multimedialną, opowiadającą genezę powstania oraz funkcjonowanie Domu na przestrzeni 14 lat istnienia placówki, podopieczni odegrali skecz „ Dziad i Baba" oraz zaprezentowali piosenki w wykonaniu Marii Szymanek - uczestniczki ŚDS - „ Do kołyski" i „ Alleluja". Ponadto obejrzeli pracownie funkcjonujące w ośrodku.

W części szkoleniowej  psycholog kliniczny pan Grzegorz Sadaj w formie warsztatowej przeprowadził temat: „ Zastosowanie wiedzy dotyczącej zdrowia psychicznego w pracy dyrektora środowiskowego domu samopomocy".

Drugi dzień konferencji tematycznie nawiązywał do pracy merytorycznej w ośrodkach wsparcia. Swoje referaty przedstawiły:

1.     Pani Edyta Długosz - Mazur - kierownik ŚDS dla osób z chorobą Alzheimera „ Mefazja" w Lublinie przedstawiła problem choroby Alzheimera, jej epidemiologię, diagnozę, sposoby leczenia oraz sposoby wspierania osób chorujących i ich rodzin.

2.     Pani Magdalena Stefanek - Wąsik - psycholog pracują w ŚDS w Końskowoli opowiedziała jak motywować podopiecznych ośrodków wsparcia z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonych umysłowo do podejmowania działań w procesie realizacji planów wspierająco - aktywizujących.

Dobór w/w tematów był celowy. Zarówno wiedza  o chorobie Alzheimera, sposobach jej rozpoznawania oraz zapobiegania skutkom tej choroby jak i poznanie metod służących aktywizowaniu naszych podopiecznych jest niezbędna w pracy osoby kierującej ośrodkiem wsparcia.

Konferencja zakończyła się  wnioskami oraz dyskusją na tematy nurtujące nas, dyrektorów środowiskowych domów.

Korzyści z takich spotkań są niewymierne. Nie da się zmierzyć, określić wartości odebranych informacji. Najczęściej zostaje niedosyt wiedzy, która nurtuje ludzi pracujących z osobami z zaburzeniami psychicznymi, czy to z chorobą psychiczną, upośledzonymi umysłowo, z chorobą Alzheimera, Autyzmem.

Żegnając się i planując kolejne spotkanie zrobiliśmy wspólne zdjęcie, na pamiątkę spotkania w Annopolu.

                                                      Krystyna Zielińska-   ŚDS w Annopolu.

Konferencja dyrektorów 1

Konferencja dyrektorów 1

Powrót