Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy dnia 20.06.2023r.

16-06-2023

Zawiadamiam, że dnia 20 czerwca 2023 roku o godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy Rady Miejskiej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.

Tematy posiedzenia:

 

  1. Wyrażenie opinii do projektów uchwał w sprawie:
    1. udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu,
    2. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Annopol,
    3. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.
  2. Wyrażenie opinii do wniosku w sprawie realizacji inwestycji drogowej. 
  3. Analiza informacji dotyczącej realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej w zakresie dostarczania wody, odbioru ścieków i utrzymania czystości na terenie gminy oraz wysokości zadłużenia odbiorców ww usług.
  4. Sprawy różne.

 

Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 rok o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn zm.) zawiadomienie Radnych o zwołaniu  posiedzenia Komisji Stałych stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji: jeżeli Radny/a pozostaje w stosunku pracy.    

 

Podpis Przewodniczącego komisji

Powrót