Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Zdjęcie Artykułu

INFORMACJA

18-03-2023

dotycząca ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Annopol

Burmistrz Annopola informuje, że gminy zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, mają ustawowy obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wobec tego właściciele nieruchomości położonych w Gminie Annopol, które nie są podłączone do istniejącej sieci kanalizacyjnej, powinni dokonać zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

Druk zgłoszenia jest do pobrania w Urzędzie Miejskim w Annopolu (pok. nr 15, II piętro) lub na stronie internetowej Gminy Annopol (https://umannopol.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/zgloszenie-szamba-zbiornik-bezodplywowy.pdf).

Prosimy o niezwłoczne składanie zgłoszeń w Urzędzie Miejskim w Annopolu nie później niż do dnia 21.04.2023 r.

W przypadku pytań, dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 15 86 13 063 wew. 215.

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Annopol.

<>

Powrót