Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023

07-03-2023

Gmina Annopol przystąpiła do realizacji Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego. Realizatorem jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu.

Całkowita wartość zadania w 2023r. wynosi: 211.800,00 zł

Kwota dofinansowania programu w 2023r. wynosi: 211.800,00 zł

Cel Programu:

wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresaci Programu:

 • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie:
  • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.)

Program umożliwia skorzystanie z pomocy osobistego asystenta w szczególności przy:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu z niej.

Uczestnik Programu:

 • nie ponosi odpłatności za tę usługę;
 • może samodzielnie wybrać osobę asystenta spełniającego kryteria zawarte w Programie.

Na terenie Gminy Annopol wsparciem w formie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej planowane jest objęcie 7 osób w tym: 6 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz 1 osoba z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
15/86-13-404 lub 781-140-390.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”(PDF 308KB)

 

Plakat z informacjami o dofinansowaniu

Powrót