Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Zdjęcie Artykułu

OGŁOSZENIE

18-01-2023

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) Burmistrz Annopola zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Annopol w 2023 roku.

 

Jednocześnie informuję, że w skład komisji konkursowej nie może wejść osoba reprezentująca organizację biorącą udział w konkursie.

Osoby chętne do prac w komisji konkursowej proszone są o złożenie zgłoszenia osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Annopolu do dnia 24.01.2023r. do godz. 15.30. 

 

 

     

 

 

 

Powrót