Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w dniu 24 kwietnia 2017 roku

18-04-2017

Zawiadamiam, że dnia 24 kwietnia 2017 roku o godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.

Tematami posiedzenia będą: 1. Spotkanie z prezesami stowarzyszeń działających na terenie gminy Annopol z przedstawicielem Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej - panem Grzegorzem Grządziel.
 2. Dyskusja:
  1. omówienie bieżącej działalności stowarzyszeń pod kątem realizacji zadań na rzecz gminy i lokalnego środowiska;
  2. zapoznanie się z sukcesami i bieżącymi problemami (wymiana doświadczeń);
  3. korzystanie z otwartych konkursów ofert;
  4. pozyskanie środków finansowych z zewnętrznych źródeł na realizację zadań.
 3. Wyrażenie opinii do sprawozdań:
  1. z działalności Ośrodka pomocy Społecznej w Annopolu za rok 2016 rok
  2. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2016.
 4. Wyrażenie opinii do uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2016 rok.
 5. Sprawy różne.

Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 rok o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) zawiadomienie Radnych o zwołaniu  posiedzenia Komisji Stałych stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji: jeżeli Radny/a pozostaje w stosunku pracy.    

                                  

Przewodnicząca  Komisji
 /Anna Wąsik/

Powrót