Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Zaproszenie na XXXII sesję Rady Miejskiej Annopol

Zaproszenie na XXXII sesję Rady Miejskiej Annopol

18-04-2017

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuję Trzydziestą drugą sesję Rady Miejskiej Annopol. Sesja odbędzie się dnia 25 kwietnia 2017r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.

Proponowany porządek obrad:


 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad,
 2. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej,
 3. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami,
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
  2. zmian w budżecie gminy na 2017 rok;
  3. zatwierdzenia taryfy ceny i stawek opłat za dostarczoną wodę z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność gminy Annopol.
  4. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Rachowie Starym;
  5. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Annopolu - obręb Annopol;
  6. przyjęcia sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2016 rok.
 1. Sprawozdania:
 • z działalności Ośrodka pomocy Społecznej w Annopolu za rok 2016 rok;
 • Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2016.
 1. Interpelacje i zapytania radnych,
 2. Wolne wnioski i informacje,
 3. Zamknięcie obrad sesji.

 

Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016. poz. 446 z późn zm.) zawiadomienie radnych o zwołaniu sesji stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej: jeżeli radny/radna pozostaje w stosunku pracy.  


Przewodniczący Rady
Zbigniew Pniewski  

Powrót