Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu  Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 21  kwietnia 2017

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 21 kwietnia 2017

18-04-2017

Zawiadamiam, że w dniu 21  kwietnia 2017 roku o godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie  Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.

Tematem posiedzenia będzie :


  1. Wyrażenie opinii do projektów uchwał w sprawie:

    1. zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2017r;
    2. zmian w budżecie gminy na 2017 rok;
    3. zatwierdzenia taryfy ceny i stawek opłat za dostarczoną wodę z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność gminy Annopol.

     

  1. Sprawy różne.

Stosownie do art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 rok o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2016r. poz.446 z późn. zm.) zawiadomienie Radnych o zwołaniu  posiedzenia Komisji Stałych stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji: jeżeli Radny/a pozostaje w stosunku pracy.    

Przewodniczący  Komisji
/Wiesław Dąbrowski/

Powrót