Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Rynek 10 w Annopolu

24-08-2022

BURMISTRZ ANNOPOLA działając na podstawie art.25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. „o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2021 r. poz.1889 z późń. zm.)" ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Rynek 10 w Annopolu

Przedmiotem przetargu jest wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 54,96m2 znajdującego się na parterze budynku zlokalizowanego na działce nr 997 w Annopolu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.

Umowa najmu lokalu zawarta zostanie na okres 3 lat

Cena wywoławcza 1m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi 20zł netto miesięcznie.

Ustala się:

  • Wadium w wysokości 350zł.

  • Postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej. Wylicytowana cena lmz powierzchni użytkowej lokalu zostanie powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetarg odbędzie się w dniu 08.09.2022r. o godz. 10:00. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Annopolu, ul. Rynek 1 na sali konferencyjnej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium w kwocie 350zł  w terminie do 05.09.2022r. na konto Urzędu Miejskiego w Annopolu nr konta:

37 9429 0004 2008 0005 3686 0004

 

Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu na wyżej podane konto.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet opłat czynszowych.

Wpłacone wadium ulega przepadkowi kiedy uczestnik, który wygrał przetarg nie przystąpi do zawarcia umowy najmu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie niezwłocznie zwrócone na wskazane konto.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Osoba, która reprezentuje w przetargu inną osobę musi okazać się stosownym dokumentem.

Burmistrz Annopola zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Annopolu, na tablicy ogłoszeń osiedla I w Annopolu, na stronie internetowej www.annoool.info oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Annopolu, pokój nr. 18 lub telefonicznie (15)8613063 wew.218.

Powrót