Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym

29-07-2022

Burmistrz Annopola informuje, że od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Limit zwrotu podatku w 2022 r. wynosi: 

  • 110,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

  • 40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Do wniosku o zwrot podatku dołącza się:

  1. faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 r.,
  2. dokument wydany przez kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta  rolnego, w odniesieniu do każdej  siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji  i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 2001 ze zm.) – w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła. W przypadku producenta rolnego, który przedłożył ww. dokument w pierwszym terminie, nie przedkłada go po raz kolejny przy składaniu wniosku w drugim terminie.

Pieniądze wypłacane będą przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku w terminie od 3 - 31 października 2022 r. 

 

Materiały do pobrania:

Ikona pdfWniosek o zwrot podatku akcyzowego , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [871.24 KB]

Ikona pdfZałącznik do wniosku, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [369.50 KB]

 

 

Powrót