Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Opieka 75+

10-05-2022

Gmina Annopol przystępując do Programu „Opieka 75+” edycja 2022 otrzymała wsparcie finansowe w realizacji usług opiekuńczych w wysokości 50% kosztów realizacji zadania. Środki finansowe w formie dotacji celowej są przeznaczone na dofinansowanie zadania własnego, polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Celem dotacji jest wsparcie samorządów w poprawie dostępności do usług, dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Realizatorem Programu „Opieka 75+” jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu.

Środki finansowe z Programu są przeznaczone na:

  • dofinansowanie usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu i będą one kontynuowane w roku 2022
  • dofinansowanie  usług opiekuńczych osobom, które w roku 2021 nie były one świadczone (osoby nowe).
  • dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych.
Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Zakres, okres i miejsce świadczenia usług opiekuńczych oraz wysokość odpłatności, ustala się w drodze decyzji administracyjnej, po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego.

OKRES REALIZACJI ZADANIA :  1 styczeń 2022r. - 31 grudzień 2022r.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA W 2022:   55 620,00zł

/słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia złotych/

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA W 2022:    111 240,00zł

/słownie: sto jedenaście tysięcy dwieście czterdzieści złotych/

 

Plakat z dofinansowaniem

Powrót