Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych  Rady Miejskiej 24 marca 2017

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej 24 marca 2017

20-03-2017

Zawiadamiam, że dnia 24 marca 2017 roku o godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.Tematami posiedzenia będą:

  • Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od 1 września 2017r. do 31 sierpnia 2019r;
  • Wyrażenie opinii do sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2016 rok (ustawa o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej);
  • Wyrażenie opinii do sprawozdań z wykonania zadania publicznego:
  • Miejsko-Gminnego Klubu Sportowego „Wisła” Annopol;
  • Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Skałka” Annopol.
  • Spotkanie z przedstawicielami MGKS „Wisła” Annopol i MKS „Skałka” Annopol;
  • Wizyta komisji w obiektach sportowych MGKS „Wisła” Annopol i MKS ”Skałka” Annopol.
  • Wizyta Komisji w żłobku „Kubusiolandia” w Annopolu i spotkanie z Dyrektorem żłobka.
  • Sprawy różne.

Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 rok o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) zawiadomienie Radnych o zwołaniu  posiedzenia Komisji Stałych stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji: jeżeli Radny/a pozostaje w stosunku pracy.    Przewodnicząca  Komisji
Anna Wąsik
Powrót