Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gmin Rady Miejskiej 22 lutego 2017

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gmin Rady Miejskiej 22 lutego 2017

17-02-2017

Zawiadamiam, że w dniu 22 lutego 2017 roku o godz. 10:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy Rady Miejskiej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.

Tematy posiedzenia:

 1. Wyrażenie opinii do projektów uchwał w sprawie:
  1. udzielenia pomocy Województwu Lubelskiemu na realizację zadania „Budowa chodnika w miejscowości Opoka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 759 (droga 777) – Piotrowice – rz. Wisła – Zabełcze – Opoka Duża – (droga nr 854) na działce nr ew. 1233/1 od km 4+720 do km 4+900 (strona lewa)"
  2. udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu na realizację zadania pod nazwą „Budowa chodnika w miejscowości Annopol – Opoka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 854 Annopol – Kosin – Antoniów – Gorzyce na odcinku od km 1+715 do km 1+965 (strona prawa)”
  3. udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu na realizację zadania pod nazwą „ Remont chodnika ze zjazdami w miejscowości Annopol w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 824 Żyrzyn - Puławy – Opole Lubelskie – Józefów – Annopol na odcinku od km 77+267 do km 78+487”;
  4. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Annopol;
  5. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości na okres powyżej trzech lat oraz na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umowy najmu;
  6. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Annopolu obręb Rachów Nowa Wieś;
  7. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy oraz warunków udzielania bonifikaty od ceny lokalu.
 2. Sprawy różne.

 

Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 rok o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm. ) zawiadomienie Radnych o zwołaniu posiedzenia Komisji Stałych stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału
w posiedzeniu Komisji: jeżeli Radny/a pozostaje w stosunku pracy.

 

 

Przewodniczący Komisji

 

Andrzej Bownik


Powrót