Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Ogłoszenie Burmistrza Annopola z dn. 30.01.2017

30-01-2017

Burmistrz Annopola zaprasza do udziału w pracach komisji konkursowych.

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) Burmistrz Annopola zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, do udziału w pracach komisji konkursowych, które zostaną powołane w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów na realizację zadań publicznych Gminy Annopol w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz pomocy społecznej w 2017 roku.

Jednocześnie informuję, że w skład danej komisji konkursowej nie może wejść osoba reprezentująca organizację biorącą udział w konkursie.

Osoby chętne do prac w komisjach konkursowych proszone są o złożenie zgłoszenia osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Annopolu do dnia 03.02.2017r. do godz. 12.00.

 

 


Ogłoszenie
Powrót