Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

SPOTKANIE DOTYCZĄCE  ZMIAN W SYSTEMIE OŚWIATY

SPOTKANIE DOTYCZĄCE  ZMIAN W SYSTEMIE OŚWIATY

23-01-2017

18 stycznia 2017 r. odbyło się spotkanie na temat zmian w systemie oświaty, które mają wejść w życie od 1 września 2017 r.  Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy Burmistrz Annopola Pana Wiesława Liwińskiego i było pierwszym spotkaniem rozpoczynającym dyskusje na temat zmian w systemie oświaty.

W spotkaniu uczestniczyli: Burmistrz Annopola,  Zastępca Burmistrza Annopola, Sekretarz Gminy, Kierownik Referatu ds. obsługi oświaty, Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Annopolu, Dyrektorzy szkół z terenu Gminy Annopol oraz związki zawodowe zrzeszające pracowników oświaty. Na spotkaniu omówione zostały przepisy dotyczące wprowadzanych zmian oraz ich uwarunkowania organizacyjno – finansowe. Dyrektorzy odnieśli się do możliwości lokalowych szkół i ich bazy dydaktycznej, natomiast związki zawodowe do  skutków wprowadzanych zmian dla nauczycieli i pracowników obsługi.

Zmiana w systemie oświaty od 1 września  2017 r. powoduje likwidację gimnazjum i przywrócenie ośmioletniej szkoły podstawowej, 4 letniego liceum, 5 letniego technikum. W miejsce zasadniczej szkoły zawodowej wprowadza się szkołę branżową I i II   stopnia.

Decyzję o funkcjonowaniu szkół w nowej strukturze organizacyjnej, dostosowanie sieci szkół podstawowych oraz granic obwodów szkolnych do nowego ustroju szkolnego do 31 marca 2017 r. podejmie Rada Miejska w Annopolu.

 

Powrót