Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Osoba pisząca w zeszycie

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi

09-07-2013

W dniu 29.05.2013r. rozstrzygnięty został przetarg na odbiór i zagospodarowane odpadów komunalnych z gminy Annopol. W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty z czego najkorzystniejsza okazała się oferta złożona przez Firmę Remondis Sp zo.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Od 01 lipca 2013r. zaczęły obowiązywać nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Stawka opłaty za śmieci liczona będzie w wysokości 5,00 zł od osoby i wnoszona na konto Gminy Annopol. Termin pierwszej wpłaty (za okres od lipca do września) upływa  30 września br. Od chwili wejścia w życie nowego systemu wszyscy mieszkańcy są zobowiązani do segregowania odpadów komunalnych na dwie frakcje: mokrą i suchą.  Na terenie miasta  w dalszym ciągu pozostaną kontenery do których mieszkańcy bloków będą mogli wrzucać wszelkiego rodzaju odpady powstające w gospodarstwach domowych tj. pieluchy, chusteczki jednorazowe, zabrudzony i zatłuszczony papier, resztki żywności itp.). Rozstawione zostaną również specjalnie oznaczone pojemniki na frakcję suchą: szkło, plastik oraz papier. Do wszystkich właścicieli nieruchomości dostarczone zostaną ulotki, dotyczące prawidłowej segregacji odpadów .

W przypadku zabudowy jednorodzinnej (na terenie miasta) lub zabudowy zagrodowej (na terenach wiejskich)  Remondis dostarczy każdemu gospodarstwu domowemu worki na surowce wtórne (plastik-szkło-papier).  Przy każdym odbiorze nastąpi wymiany worków na czyste. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku frakcji mokrej. Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest wyposażanie posesji w urządzenie do zbierania odpadów komunalnych (frakcji mokrej). Właściciel nieruchomości może we własnym zakresie wyposażyć się w pojemnik lub podpisać umowę dzierżawy z firmą Remondis. Koszt dzierżawy pojemnika 120 l wynosi 2,40 zł brutto zaś 240 l  -  3,70 zł brutto miesięcznie).

Nowy system gospodarki odpadami w całej Polsce przysporzył szereg problemów. Gmina Annopol również stara się na bieżąco  pokonywać trudności.  Prosimy o wyrozumiałość i współpracę przy realizacji całego przedsięwzięcia.

Powrót