Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Annopolu.

18-10-2021

W dniu 17.10.2021r. obradował Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Annopolu, w którym udział wzięło 32 delegatów wybranych na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych poszczególnych OSP, ustępujący członkowie zarządu i goście zaproszeni w osobach: Pani Zenobia Jarmuła – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Annopolu, Pan Mirosław Gazda - Burmistrza Annopola, Pan Józef Paćkowski – Za - ca Burmistrza Annopola, dh. Sławomir Kloc - Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Kraśniku, młodszy brygadier Tomasz Michalczyk – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku.

 

Zjazd podsumował pięcioletnią działalność , udzielił absolutorium ustępującemu zarządowi, zatwierdził skład nowego zarządu, wybrał komisję rewizyjną i delegatów na zjazd Oddziału Powiatowego.

W skład nowego Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Annopolu wchodzą następujący druhowie: (Prezydium Zarządu zaznaczone tłustym drukiem)

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

Jednostka OSP

1.

Grzegorz Targos

Prezes

Annopol

2.

Marian Szustakowski

V-ce Prezes

Sucha Wólka

3

Andrzej Bednarek

Komendant

Annopol

4.

Julita Domagała

Skarbnik

Kosin

5.

Aneta Judzińska

Sekretarz

Opoka

6.

Grzegorz Wójcik

Członek

Borów

7.

Wojciech Matuszczak

Członek

Bliskowice

8 .

Sławomir Sokal

Członek

Grabówka

9.

Mateusz Uranowski

Członek

Popów

10.

Michał Bernat

Członek

Natalin

11.

Marian Rybak

Członek

Janiszów

12.

Czesław Kowal

Członek

Nowy Rachów

13.

Zbigniew Stępień

Członek

Dąbrowa

14.

Jan Leśniak

Członek

Świeciechów

15.

Paweł Borowski

Członek

Annopol

 

W skład Komisji Rewizyjnej wybrani zostali:

 

 

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

Jednostka OSP

1.

Tomasz Wożniak

Przewodniczący

Świeciechów

2.

Grzegorz Gaj

V-ce Przewodniczący

Opoka

3.

Jerzy Sobka

Sekretarz

Natalin

 

Delegatami na Zjazd Oddziału Powiatowego zostali wybrani:

 

 

Lp.

Imię i nazwisko

Jednostka OSP

1

Paweł Borowski

Annopol

2

Grzegorz Wójcik

Borów

3

Marian Szustakowski

Sucha Wólka

4

Andrzej Bednarek

Annopol

5

Wojciech Matuszczak

Bliskowice

 

 

Na pierwszym posiedzeniu Zarząd delegował do składu Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP:

 

1. Pawła Borowskiego,

2. Andrzeja Bednarka,

3. Grzegorza Wójcika,

4. Mariana Szustakowskiego.

 

 

Powrót