Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Zdjęcie Artykułu

INFORMACJA BURMISTRZA ANNOPOLA O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI

15-10-2021

Na podstawie §4 załącznika do Uchwały Nr XLIII/273/10 Rady Miejskiej w Annopolu z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

informuję o rozpoczęciu konsultacji:

 

  1. Przedmiot konsultacji: projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.
  2. Termin konsultacji: 14 dni od daty ogłoszenia konsultacji
  3. Zakres konsultacji: treść projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.
  4.  Forma konsultacji: wyrażenie opinii na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia

 

Wypełnione formularze należy złożyć w sekretariacie w Urzędzie Miejskim w Annopolu lub przesłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@annopol.eurzad.eu

 

Ikona docxFormularz do wyrażanie opinii, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [10.86 KB]

Ikona docProjekt do konsultacji, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [68.50 KB]

 

Powrót