Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Zdjęcie Artykułu

BUDOWA DROGI NR 108555L ANNOPOL DĄBROWA ZAKOŃCZONA

03-11-2016

W dniu 2 listopada 2016 r. podpisano protokół odbioru robót inwestycji pn. „Przebudowa wraz z remontem drogi gminnej nr 108555L Annopol – Dąbrowa”.

 Projekt realizowany  w ramach umowy  o przyznanie pomocy nr 00126-65151-UM0300191/16 z dnia 29.06.2016r.  dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”,  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020.

Celem projektu jest skrócenie o 0,9km dojazdu do budynków użyteczności publicznej tzn. Miejskiego Zespołu Szkół w Annopolu: (Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Józefa Poniatowskiego oraz Publicznego Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej), Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Annopolu, zabytkowego kościoła parafialnego oraz cmentarza parafialnego.

W wyniku realizacji projektu zostanie przebudowana droga na odcinku 1,538km oraz wyremontowana droga na odcinku 0,202km.

Wartość zadania wynosi 519 763,79zł, z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-20120 wynosi 311 068zł. (tj. 63,63% wartości kosztów kwalifikowanych projektu).

 

 Inwestycja jest współfinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Unijne

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie". 
Powrót