Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Zdjęcie Artykułu

PODPISANIE UMOWY O DOFINANSOWANIE UTWORZENIA DZIENNEGO DOMU „SENIOR+” W ANNOPOLU.

15-07-2021

W dniu 14 lipca 2021r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim uroczyście podpisano umowę i odebrano symboliczny czek na utworzenie Klubu „Senior+” w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” – edycja 2021.

Spośród 4 samorządów, które podpisywały umowy, Gmina Annopol otrzymała najwyższe dofinansowanie w kwocie 200 000zł.

Umowy podpisał i wręczył Wojewoda Lubelski Lech Sprawka, ze strony Gminy Anopol Zastępca Burmistrza Józef Paćkowski oraz Skarbnik Gminy Renata Zięba.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej, 26 lutego br. ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach realizacji Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 – edycja 2021. Jednostki samorządu terytorialnego mogły złożyć ofertę, ofertę wspólną lub w partnerstwie z innymi podmiotami na jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Senior+” w ramach Modułu I oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących ośrodków „Senior+” w ramach Modułu II.


Przedmiotowy projekt Gmina Annopol złożyła w ramach Modułu I, który obejmuje jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie (przebudowę lub remont obiektów albo ich części, będących własnością jednostki samorządu terytorialnego) i/lub wyposażenie ośrodka wsparcia.


W wyniku realizacji projektu w Annopolu utworzona zostanie placówka dla 25 osób w wieku 60+ w budynku Centrum Kultury (nad OSP).


Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 287 531,36 zł, w tym 200 000 zł stanowi dofinansowanie, a 87 531,36 stanowi wkład własny gminy.
Termin realizacji – do końca grudnia 2021r.


W ramach otwartego konkursu ofert Gmina Annopol aplikowała również w ramach Modułu II, tzn. na zapewnienie funkcjonowania już istniejącego ośrodka Senior + w Wymysłowie. Wniosek został pozytywnie oceniony, w wyniku czego w dniu 9.07.2021r. podpisano umowę na 32 040,00 zł dofinansowania.

(Zdjęcia z podpisania umowy dzięki uprzejmości Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego)

Flaga i godło Polski

 

 

Powrót