Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Partycypacyjne przygotowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego–zaproszenie do udziału w pracach nad dokumentem, wyrażenia opinii i zgłoszenia pomysłów na projekty wdrożeniowe

08-07-2021

Strategia rozwoju ponadlokalnego jest nowym dokumentem wprowadzonym do nomenklatury dokumentów strategicznych w Ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Dotychczas posiadanie dokumentu o charakterze strategicznym (minimum strategii rozwoju gminy czy lokalnego programu rozwoju) warunkowało dostępność środków unijnych na finansowanie inwestycji i projektów społecznych. W nowym okresie programowania Unii Europejskiej warunkiem pozyskania dofinansowania jest posiadanie dokumentu o charakterze strategicznym – strategii rozwoju albo strategii rozwoju ponadlokalnego – dokumentu opracowanego wspólnie dla współpracujących ze sobą jednostek samorządu terytorialnego. 

Przewagą strategii rozwoju ponadlokalnego jest dostępność dodatkowych źródeł finansowania, w ramach wyodrębnionych na politykę ponadlokalną puli środków unijnych, a także efekt synergii projektów zintegrowanych (projektów partnerskich lub wiązki projektów zorientowanych na osiągnięcie wspólnego celu).

 

Po analizie korzyści z współpracy, za zgodą radnych, burmistrz i wójtowie 9 gmin, tj. Miasta Kraśnik, gminy Kraśnik, gminy Dzierzkowice, gminy Urzędów, gminy Gościeradów, gminy Annopol, gminy Trzydnik Duży, gminy Wilkołaz, gminy Zakrzówek, podpisali porozumienie o współpracy.

Każda z gmin zleciła zewnętrznemu wykonawcy przygotowanie diagnozy statystycznej, ewaluacji ex ante oraz części strategicznej i operacyjnej wspólnej Strategii rozwoju ponadlokalnego. W ramach zlecenia, każda z gmin otrzyma od wykonawcy suplement lokalny – projekty lokalne będą stanowiły komplementarne przedsięwzięcia do wskazanych w strategii ponadlokalnej projektów kluczowych dla całego obszaru lub projektów partnerskich.

 

Proponowana wizja osadzona będzie na mocnych i słabych stronach, szansach i ryzykach. Na podstawie analizy danych statystycznych oraz danych otrzymanych od urzędów gmin eksperci z Fundacji Inicjatyw Menedżerskich opracowali wstępną diagnozę stanu obecnego oraz propozycję analizy SWOT, którą weryfikuje niniejsze badanie ankietowe.

 

Wnioski z ankiety posłużą do ostatecznej identyfikacji mocnych i słabych stron oraz czynników sukcesu i ewentualnej porażki realizacji strategii. Zidentyfikowane problemy, szanse i zagrożenia po uwzględnieniu potencjału obszaru doprowadzą pracujących dla nas ekspertów do sformułowania wizji rozwoju, którą będziemy z Państwem konsultować w kolejnym etapie prac nad Strategią ponadlokalną.

 

Zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym dostępnym:

- pod linkiem: https://forms.gle/gZWGQvxT9g7Fo4Wu8 lub

- do pobrania w wersji word i pdf (można ją wypełnić w wersji papierowej i dostarczyć do urzędu lub wysłać na adres mailowy sekretariat@annopol.eurzad.eu ).

 

Załączniki do pobrania

Ikona docxAnkieta, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [116.94 KB]

 

 

Powrót