Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Zdjęcie Artykułu

MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH W RAMACH PROJEKTU 
PN. „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE ANNOPOL”

20-05-2021

W dniu 18 maja br. rozpoczęły się pierwsze odbiory montażu instalacji fotowoltaicznych zakupionych i zamontowanych w ramach projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Annopol”, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Energia Przyjazna Środowisku, Działania 4.1 Wsparcie i wykorzystanie OZE.

Projekt zakłada montaż 144 instalacji fotowoltaicznych na terenie miasta i gminy Annopol, o następujących mocach:

  • 2,73 kW w ilości 17 sztuk;
  • 3,12 kW w ilości 42 sztuki;
  • 3,90 kW w ilości 32 sztuki;
  • 4,29 kW w ilości 53 sztuki.

Wykonawcą robót jest Firma FLEXIPOWER GROUP SP. Z O.O. SP. K

Zakres rzeczowy projektu obejmuje również zakup i montaż na terenie miasta i gminy Annopol instalacji kolektorów słonecznych (101 zestawów) oraz kotłów na biomasę (58 sztuk).

Rzeczowa realizacja projektu przewidywana jest do listopada 2021 roku. 

Celem ogólnym projektu jest realizacja polityki energetycznej państwa w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego. 

Celem bezpośrednim zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych oraz biomasy a także poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Annopol.

Celami szczegółowymi są: poprawa stanu środowiska naturalnego dzięki ograniczeniu zużycia kopalnych surowców do produkcji energii elektrycznej czy cieplnej, wzrost świadomości mieszkańców w zakresie produkcji energii z OZE, dywersyfikacja wytwarzania energii elektrycznej, wykorzystanie i rozwój technologii ICT w gminie, obniżenie kosztów związanych ze zużyciem energii przez gospodarstwa domowe. 

Całkowita wartość projektu według umowy o dofinansowanie wynosi 4 550 846,40 zł, a dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 3 177 361,75 zł.

Powrót