Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Zaproszenie na Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy dnia 19.05.2021 r.

14-05-2021

Zawiadamiam, że dnia 19 maja 2021 roku o godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy Rady Miejskiej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.

Tematy posiedzenia:

 1. Wyrażenie opinii do projektów uchwał w sprawie:
  1. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy,
  2. określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
 2. Informacja Referatu Gospodarki Komunalnej odnośnie:
  1. funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
  2. kosztów związanych z eksploatacją sieci wodociągowej i kanalizacji,
  3. utrzymania czystości na terenie gminy w tym likwidacji dzikich wysypisk,
  4. informacji o zadłużeniu odbiorców usług i egzekwowaniu zaległości.
 3. Sprawy różne.

 

Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 rok o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zawiadomienie Radnych o zwołaniu posiedzenia Komisji Stałych stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji: jeżeli Radny/a pozostaje w stosunku pracy.

 

Przewodniczący Komisji
/Jerzy Lipniacki/
 
 
Powrót